006

Napredovať je dôležitejšie ako hľadať dokonalosť.

Nech už sme zamerení na zlepšovanie sa v akejkoľvek oblasti, najdôležitejšie je napredovať. Vytrvať. Neprestávať kráčať.
Neriešiť detaily a hľadať dokonalé riešenia, lebo to nás na našej ceste častokrát spomaľuje. Dokonca nás to môže zastaviť, či vrátiť späť. Progres je to čo sa počíta. Lebo konštantné kvapkanie vody urobí dierku aj do tej najtvrdšej skaly.
Ľudia zvyknú preceňovať koľko toho dokážu zvládnuť za deň, či za týždeň a neuvedomujú si aký ohromný pokrok dokážu urobiť za rok.