011

Umenie malých krokov

Myslieť strategicky a mať víziu, za ktorou kráčate je dôležité. Rovnako dôležité je však z času na čas sklopiť zrak, nepozerať sa príliš dopredu a sústrediť sa na malé každodenné kroky. Uvedomovať si prítomnosť a to, čo môžem ovplyvniť v daný deň.
To je jedna z lekcií, ktorú som sa naučil počas môjho putovania programom 75 hard. Umenie malých krokov. Tak znie aj názov, krásnej modlitby od A. De Saint-Exupéryho, plnej nádherných a inšpiratívnych myšlienok.